Glabbeek Pastorie Open 1

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Vlaanderen aan minimale vereisten voldoen die zijn opgenomen in de EPB-regelgeving. Daarom is BEN-bouwen vandaag al de norm. Stonehouse streeft in haar bouwprojecten dan ook naar maximale energiezuinigheid en optimale isolatie. Meer nog: gedurende het hele bouwproces werken we samen met een EPB-deskundige met het oog op een zo energiezuinig mogelijke woning.

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, ... maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat.

De EPB-eisen zijn een Europese maatregel om het energieverbruik per huishouden te drukken. De bedoeling is om in functie van het Kyoto-protocol de CO2-uitstoot te verminderen. Door de verbranding van fossiele energiebronnen zoals olie en aardgas komt er immers CO2 vrij, met nefaste gevolgen voor het klimaat.

Wanneer is de EPB-deskundige aan zet?

In principe slechts twee keer: voor en na de werken. Voor aanvang van je bouwproject moet de EPB-deskundige in naam van de bouwheer een startverklaring en een verplichte voorafberekening bezorgen aan het Vlaamse Energieagentschap. Zo kan de verslaggever zelf tijdig vaststellen of de epb-eisen zullen gehaald worden. Is dat niet het geval, dan moet hij één voorstel doen aan de bouwheer en de architect met welke maatregelen het project toch kan voldoen.

Wij werken gedurende het hele bouwproces samen met een EPB-deskundige: optimaal om tijdig te kunnen bijsturen in je sleutel-op-de-deurproject. Vanaf het eerste gesprek tot de overhandiging van de sleutels word je als bouwheer begeleid door onze zaakvoerder Geert Beullekens en zijn team, en wordt van zoveel mogelijk zaken ‘ontzorgd’.

Als de werken erop zitten, brengt de verslaggever de uiteindelijke energieprestaties van de woning in kaart in de EPB-aangifte. Het doel is om te checken of de woning uiteindelijk conform alle EPB-eisen is. Hebben we tijdens het bouwproject bijgestuurd, dan kunnen de energieprestaties licht afwijken van wat we vooropstelden.

Eens de EPB-aangifte in orde is, kan je gaan nadenken over het fraai afwerken van je droomwoning.

Is je interesse voor sleutel-op-de-deur bouwen gewekt?