Stonehouse Moderne Woning Open Woning

De Vlaamse overheid kent korting toe op onroerende voorheffing voor nieuwbouw met verlaagd E-peil. Stonehouse heeft ervaring met energiezuinig sleutel-op-de-deur bouwen.

De Vlaamse overheid kent korting toe op de onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil. Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning en hoe hoger de premie. Voor bouwaanvragen vanaf 2016 geldt:

  • Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dat gedurende 5 jaar.
  • Korting van 100% op de onroerende voorheffing voor een E-peil van max E20 en dat gedurende 5 jaar.

Bij Stonehouse hebben we ervaring met energiezuinig sleutel-op-de-deur bouwen. Gedurende het hele bouwproces wordt er samengewerkt met een EPB-deskundige met het oog op een zo energiezuinige sleutel-op-de-deur woning als mogelijk.

Ook sleutel-op-de-deur bouwen met Stonehouse?